DILIGENSKI, A. LICE ZA ZAŠTITU PODATAKA U JAVNOJ UPRAVI. Strani pravni život, v. 64, n. 2, p. 81-93, 25 ago. 2020.