KVASTEK, A. KOMPARACIJA KAZNENE REAKCIJE U SRBIJI I JAPANU. Strani pravni život, v. 64, n. 2, p. 125-139, 25 ago. 2020.