Djurić, Vladimir. 2013. ХЕГЕМОНИЈА ДРЖАВНОГ И АУТОНОМИЈА ЦРКВЕНОГ ПРАВА У СР НЕМАЧКОЈ И РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ. Strani Pravni život 57 (3), 79-104. http://stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/281.