Mirić, Rada. 2013. БАНГАЛОРСКИ ПРИНЦИПИ-ДОПРИНОС РАЗВОЈУ СУДИЈСКЕ ЕТИКЕ. Strani Pravni život 57 (3), 327-42. http://stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/294.