Blagojević, Milan. 2013. СПЕЦИФИЧНОСТИ ЈЕДНОГ ИЗВОРА УСТАВНОГ ПРАВА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ. Strani Pravni život 57 (2), 207-20. http://stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/307.