Bekčić Pješčić, Gordana. 2019. AMERIČKI PRAVNI SISTEM U KONTEKSTU ENGLESKOG PRAVNOG NASLEĐA I TEORIJE PRIRODNIH PRAVA DŽONA LOKA. Strani Pravni život 62 (4), 95-106. https://doi.org/10.5937/spz0-20548.