Vukadinović, Slobodan. 2020. ADHEZIONI UGOVORI U FRANCUSKOM PRAVU. Strani Pravni život 64 (1), 5-15. https://doi.org/10.5937/spz64-25009.