Jovičić, Katarina. 2020. PRAVNA PRIRODA ODNOSA IZMEĐU ARBITARA I STRANAKA: RECEPTUM ARBITRI. Strani Pravni život 64 (1), 17-28. https://doi.org/10.5937/spz64-24773.