Rajić Ćalić, Jovana. 2020. FLEKSIBILIZACIJA RADNIH ODNOSA SA OSVRTOM NA RAD SA NEPUNIM RADNIM VREMENOM. Strani Pravni život 64 (1), 87-97. https://doi.org/10.5937/spz64-25001.