Radonjić, Aleksa. 2020. UPOREDNOPRAVNA ANALIZA ZAKONSKIH ODREDABA O PLAĆENOM ODSUSTVU U ZEMLJAMA BIVŠE JUGOSLAVIJE. Strani Pravni život 64 (1), 99-112. https://doi.org/10.5937/spz64-24556.