Krstinić, Dalibor, и Jovana Vasiljković. 2020. INSTITUT USVOJENJA U UPOREDNOM PRAVU. Strani Pravni život 64 (1), 113-25. http://stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/766.