Šikanić, Milena. 2020. PRIMENA TEORIJE PRAVNIH TRANSPLANTATA NA PRENOŠENJE PRAVA U JAPANU TOKOM MEIĐI RESTAURACIJE. Strani Pravni život 64 (1), 127-40. https://doi.org/10.5937/spz64-25044.