Kvastek, Aleksandar. 2020. KOMPARACIJA KAZNENE REAKCIJE U SRBIJI I JAPANU. Strani Pravni život 64 (2), 125-39. https://doi.org/10.5937/spz64-26716.