Kovačević, Tijana. 2020. PRAVILO POSLOVNE PROCENE. Strani Pravni život 64 (2), 141-59. https://doi.org/10.5937/spz64-25007.