Glodić, Duško. 2021. ULOGA MEĐUNARODNOPRAVNIH INSTRUMENATA U INSTITUCIONALIZOVANJU REGIONALNE SARADNJE U JUGOISTOČNOJ EVROPI. Strani Pravni život 64 (4), 41-53. https://doi.org/10.5937/spz64-29156.