Petrović, Dragana. 2021. OPŠTE KARAKTERISTIKE OSNOVNOG POJMA TERORIZMA. Strani Pravni život 64 (4), 147-60. https://doi.org/10.5937/spz64-29537.