Djurić, V. (2013) ХЕГЕМОНИЈА ДРЖАВНОГ И АУТОНОМИЈА ЦРКВЕНОГ ПРАВА У СР НЕМАЧКОЈ И РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ, Strani pravni život, 57(3), стр. 79-104. Available at: http://stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/281 (приступљено: 16Јули2020).