Ćeranić, J. (2013) JEDINSTVENI PATENTNI SUD – NOVI PRAVOSUDNI ORGAN ZA REŠAVANJE SPOROVA U VEZI ZA EVROPSKIM I UNITARNIM PATENTOM, Strani pravni život, 57(3), стр. 121-135. Available at: http://stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/283 (приступљено: 28Фебруар2020).