Milošević, M. (2013) PRAVNI LEKOVI U SJEDINJENIM AMERIČKIM DRŽAVAMA I UJEDINJENOM KRALJEVSTVU VELIKE BRITANIJE I SEVERNE IRSKE-DRUGI DEO, Strani pravni život, 57(3), стр. 137-170. Available at: http://stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/284 (приступљено: 9Јули2020).