Jocović, M. (2013) ИНСТИТУТ ИНСАЈДЕРСКЕ ТРГОВИНЕ У ПРАВУ СЈЕДИЊЕНИХ АМЕРИЧКИХ ДРЖАВА, Strani pravni život, 57(3), стр. 225-245. Available at: http://stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/288 (приступљено: 9Јули2020).