Ćirić, J. (2013) HRVATSKA REGULATIVA U OBLASTI NAUČNO ISTRAŽIVAČKOG RADA, Strani pravni život, 57(3), стр. 247-258. Available at: http://stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/289 (приступљено: 13Јули2020).