Čović, A. (2013) ЗНАЧАЈ РАТИФИКАЦИЈЕ КОНВЕНЦИЈЕ САВЕТА ЕВРОПЕ О СПРЕЧАВАЊУ И БОРБИ ПРОТИВ НАСИЉА НАД ЖЕНАМА И НАСИЉА У ПОРОДИЦИ, Strani pravni život, 57(3), стр. 279-292. Available at: http://stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/291 (приступљено: 16Јули2020).