Đukanović, V. (2013) РЕГУЛИСАЊЕ ИНТЕРНЕТ ИГАРА НА СРЕЋУ У МАЛТИ, Strani pravni život, 57(3), стр. 343-361. Available at: http://stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/295 (приступљено: 13Јули2020).