Blagojević, M. (2013) СПЕЦИФИЧНОСТИ ЈЕДНОГ ИЗВОРА УСТАВНОГ ПРАВА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ, Strani pravni život, 57(2), стр. 207-220. Available at: http://stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/307 (приступљено: 9Август2020).