Mikić, V. (2018) USTAVNOPRAVNE POSLEDICE VANREDNOG STANJA U FRANCUSKOJ (2015-2017), Strani pravni život, 62(3), стр. 43-63. doi: 10.5937/spz1803043M.