Sovilj, R. (2018) UPOREDNOPRAVNA ANALIZA I IZAZOVI REGULISANJA I FINANSIRANJA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA, Strani pravni život, 62(3), стр. 143-161. doi: 10.5937/spz1803143S.