Vukadinović, S. (2020) ADHEZIONI UGOVORI U FRANCUSKOM PRAVU, Strani pravni život, 64(1), стр. 5-15. doi: 10.5937/spz64-25009.