Jovičić, K. (2020) PRAVNA PRIRODA ODNOSA IZMEĐU ARBITARA I STRANAKA: RECEPTUM ARBITRI, Strani pravni život, 64(1), стр. 17-28. doi: 10.5937/spz64-24773.