Marković, V. и Romić, M. (2020) O USTAVNOSTI REGISTROVANJA CRKAVA I VERSKIH ZAJEDNICA – PRILOG PROUČAVANJU DRŽAVNO-CRKVENOG PRAVA, Strani pravni život, 64(1), стр. 45-61. doi: 10.5937/spz64-25167.