Živković, N. (2020) OBELODANJIVANJE DOKAZA U PREDISTRAŽNOM POSTUPKU I ISTRAZI, Strani pravni život, 64(1), стр. 63-76. doi: 10.5937/spz64-25035.