Rajić Ćalić, J. (2020) FLEKSIBILIZACIJA RADNIH ODNOSA SA OSVRTOM NA RAD SA NEPUNIM RADNIM VREMENOM, Strani pravni život, 64(1), стр. 87-97. doi: 10.5937/spz64-25001.