Radonjić, A. (2020) UPOREDNOPRAVNA ANALIZA ZAKONSKIH ODREDABA O PLAĆENOM ODSUSTVU U ZEMLJAMA BIVŠE JUGOSLAVIJE, Strani pravni život, 64(1), стр. 99-112. doi: 10.5937/spz64-24556.