Šikanić, M. (2020) PRIMENA TEORIJE PRAVNIH TRANSPLANTATA NA PRENOŠENJE PRAVA U JAPANU TOKOM MEIĐI RESTAURACIJE, Strani pravni život, 64(1), стр. 127-140. doi: 10.5937/spz64-25044.