Golić, D. (2020) KOLEKTIVNI ŠEF DRŽAVE I SISTEM VLASTI – BOSANSKOHERCEGOVAČKA REŠENJA U SVETLU UPOREDNOG PRAVA, Strani pravni život, 64(2), стр. 27-42. doi: 10.5937/spz64-26529.