Đurić, V. и Marković, V. (2021) PREDSEKULARNI KARAKTER CRNOGORSKOG ZAKONA O SLOBODI VEROISPOVESTI U KONTEKSTU FULEROVIH ZAHTEVA ZA UNUTRAŠNJOM MORALNOŠĆU PRAVA, Strani pravni život, 64(4), стр. 7-26. doi: 10.5937/spz64-29651.