Glodić, D. (2021) ULOGA MEĐUNARODNOPRAVNIH INSTRUMENATA U INSTITUCIONALIZOVANJU REGIONALNE SARADNJE U JUGOISTOČNOJ EVROPI, Strani pravni život, 64(4), стр. 41-53. doi: 10.5937/spz64-29156.