Ilijić, L. и Vujičić, N. (2021) (RE)DEFINISANJE KONCEPTA BEZBEDNOSTI IZ ASPEKTA SAVREMENIH IMIGRACIJA, Strani pravni život, 64(4), стр. 115-132. doi: 10.5937/spz64-24990.