[1]
V. Mikić, PERSPEKTIVA PREZIDENCIJALIZACIJE USTAVNOG SISTEMA TURSKE, SPZ, том 60, изд. 2, стр. 89-102, Јуни 2016.