[1]
V. Djurić, ХЕГЕМОНИЈА ДРЖАВНОГ И АУТОНОМИЈА ЦРКВЕНОГ ПРАВА У СР НЕМАЧКОЈ И РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ, SPZ, том 57, изд. 3, стр. 79-104, Сеп. 2013.