[1]
V. Petrović, НАСТАНАК УГОВОРА О ДОЖИВОТНОМ ИЗДРЖАВАЊУ, SPZ, том 57, изд. 3, стр. 363-379, Сеп. 2013.