[1]
B. Krivokapić, ODNOS MEĐUNARODNOG I UNUTRAŠNJEG PRAVA, SPZ, том 57, изд. 2, стр. 59-103, Апр. 2013.