[1]
D. Šuput, KRIVIČNOPRAVNO SANKCIONISANJE NAMEŠTANJA SPORTSKIH REZULTATA - NEHARMONIZOVANOST ZAKONODAVSTAVA EVROPSKIH DRŽAVA -, SPZ, том 57, изд. 2, стр. 119-135, Апр. 2013.