[1]
D. Petrović, EUTANAZIJA I PRUŽANJE POMOĆI U SAMOUBISTVU KRIVIČNA ODGOVORNOST ZA POMAGANJE PRI SAMOUBISTVU, SPZ, том 57, изд. 2, стр. 167-184, Апр. 2013.