[1]
D. Dobrić и A. Matijević, KORUPCIJA U JAVNOJ UPRAVI S OSVRTOM NA REPUBLIKU HRVATSKU, SPZ, том 57, изд. 2, стр. 291-314, Апр. 2013.