[1]
B. Banović и A. Ilić, Кривичнопроцесна заштита малолетних лица - домаћа и упоредна решења -, SPZ, том 56, изд. 1, стр. 86-105, Јан. 2013.