[1]
M. Dimiitrijević, THE EVOLVING CONCEPT OF LEX MONETAE IN EUROPEAN AND INTERNATIONAL MONETARY LAW, SPZ, том 63, изд. 4, стр. 81-92, Јан. 2020.