[1]
V. Mikić, USTAVNOPRAVNE POSLEDICE VANREDNOG STANJA U FRANCUSKOJ (2015-2017), SPZ, том 62, изд. 3, стр. 43-63, Окт. 2018.