[1]
R. Sovilj, UPOREDNOPRAVNA ANALIZA I IZAZOVI REGULISANJA I FINANSIRANJA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA, SPZ, том 62, изд. 3, стр. 143-161, Окт. 2018.