[1]
J. Misailović, NAKNADA ŠTETE KAO POSLEDICA NEZAKONITOG OTKAZA UGOVORA O RADU U PRAVU VELIKE BRITANIJE I REPUBLIKE SRBIJE, SPZ, том 62, изд. 3, стр. 197-211, Окт. 2018.