[1]
G. Bekčić Pješčić, AMERIČKI PRAVNI SISTEM U KONTEKSTU ENGLESKOG PRAVNOG NASLEĐA I TEORIJE PRIRODNIH PRAVA DŽONA LOKA, SPZ, том 62, изд. 4, стр. 95-106, Март 2019.